Duurzame ontwikkeling

MVO is actief en leidend op het gebied van duurzame ontwikkeling. We stimuleren de productie van en vraag naar duurzame grondstoffen en zetten ons in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We leveren een bijdrage aan de overstap naar duurzame energiebronnen en bevorderen de transitie naar een circulaire economie, zodat grondstoffen en reststromen optimaal worden benut. We stemmen onze activiteiten af binnen de Werkgroepen Duurzame Grondstoffenvoorziening en Circulaire Economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

Nieuws

  1. 22 februari 2017 | Biobrandstoffen en Biobased Economy

    ‘Frituurvet Recycle Het!’ ondersteunt inzamelactie ‘Help Noud aan een Hulphond’ met 5.000 euro.

  2. 20 februari 2017 | Duurzame grondstoffen, Biobrandstoffen en Biobased Economy

    Kinderboerderijen presenteren nieuw inzamelmeubel voor gebruikt frituurvet

  3. 09 februari 2017 | Duurzame grondstoffen

    UK presents new monitoring report sustainable palm oil

Al het nieuws