Duurzame ontwikkeling

MVO is actief en leidend op het gebied van duurzame ontwikkeling. We stimuleren de productie van en vraag naar duurzame grondstoffen en zetten ons in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We leveren een bijdrage aan de overstap naar duurzame energiebronnen en bevorderen de transitie naar een circulaire economie, zodat grondstoffen en reststromen optimaal worden benut. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame Grondstoffenvoorziening en Circulaire Economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

Nieuws

  1. 23 maart 2017 | Duurzame grondstoffen, Handelspolitiek

    Consolidated EP palm oil report on deforestation of rainforests available.

  2. 21 maart 2017 | Duurzame grondstoffen

    Tropical deforestation and forest fires: what's the role of palm oil?

  3. 13 maart 2017 | Duurzame grondstoffen, Energie en Milieu, Biobrandstoffen en Biobased Economy

    DG ENVI voted on “Palm oil and deforestation of rainforests”

Al het nieuws