Mayonaise

In de EU is de wetgeving met betrekking tot mayonaise niet geharmoniseerd. Bij het verhandelen van mayonaise binnen de EU geldt in principe wederzijdse erkenning. Dat wil zeggen dat een product dat is gefabriceerd volgens de wetgeving van het land van productie vrij verhandeld kan worden in de hele EU. Op verzoek van afnemers kan ook de eventuele afwijkende wetgeving van het invoerende land toegepast worden. Door de Europese industrie is een Code of Practice voor mayonaise vastgesteld. In deze code is vastgelegd dat "de aanduiding mayonaise alleen gebruikt mag worden voor een olie in water- emulsie met minimaal 70% vet en minimaal 5% eigeel". Dit komt overeen met de Nederlandse regels uit het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen. Daarin is bepaald (artikel 4) dat de aanduiding ‘mayonaise’ uitsluitend mag worden gebruikt voor een emulsie van het type olie in water, die ten minste 70 procent vet en ten minste 5 procent eigeel bevat. Deze bepaling is niet van toepassing op mayonaise die in andere EU-lidstaten dan wel landen aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER) rechtmatig in het verkeer is gebracht.

Last modified: December 22, 2015 13:13