Veilig voedsel - een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven

Op grond van de Algemene Levensmiddelenverordening zijn de bedrijven die plantaardige oliën en vetten produceren, verantwoordelijk voor het leveren van veilig voedsel. Deze Europese verordening stelt een groot aantal voorwaarden aan producenten van levensmiddelen en diervoeders, o.a. op het terrein van controles, traceerbaarheid en etikettering, het uit de handel nemen van onveilige producten en het melden van deze acties aan de overheid.

Risico-analyse o.b.v. HACCP

De Europese hygiëneverordeningen (voor diervoeder en levensmiddelen) schrijven bovendien voor dat de bedrijven die plantaardige oliën en vetten voor dierlijke en humane consumptie produceren, een risicoanalyse dienen op te stellen en te handhaven. Deze risicoanalyse moet gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit is een systeem dat bedrijven in staat stelt de eventuele risico's die van belang zijn voor de voeder- en voedselveiligheid te beheersen.

Last modified: February 8, 2017 15:24