19 september 2014

Aanpassing duurzaamheidseisen ISCC ter commentaar

Een voorstel tot aanpassing van de duurzaamheidscriteria die ISCC hanteert (“ISCC 202 Sustainability requirements for the production of biomass”) ligt tot 31 oktober 2014 ter commentaar.

De aanpassingen betreffen met name een aanscherping en verduidelijking van onder andere:

  • Milieuaspecten zoals landgebruik, bodemvruchtbaarheid, watergebruik en afvalmanagement op plantages
  • Mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Non-compliance met principe 1 leidt tot onmiddelijke intrekking van het certificaat. Bij groepscertificatie leidt non-compliance tot een verhoging van het aantal steekproeven. 

Klik hier voor het document met aanduiding van de voorgestelde aanpassingen.

Klik hier voor meer informatie en het contactformulier voor het geven van feedback. 

Laatst gewijzigd: 19 september 2014