Aanpassing NVWA tarieven

Per 1 april 2015 worden de NVWA tarieven aangepast in de "Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet en de "Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008". Het betreft voornamelijk een indexatie. Deze indexering is nodig in verband met de loon- en prijsontwikkelingen binnen de overheid. Het indexeringspercentage 2015 voor overheidstarieven bedraagt 1,5%. 

Inhoudelijke wijzigingen zijn beperkt en worden in de toelichting op de regelingen nader uitgelegd. De volledige tekst van de wijzigingen, inclusief de toelichtingen, alsook de aangepaste regelingen zijn uiterlijk 31 maart 2015 te vinden op www.wetten.nl

Meer informatie over de NVWA-tarieven vindt u binnenkort op http://www.nvwa.nl/tarieven. De tarieflijsten met de aangepaste tarieven worden vóór 1 april 2015 gepubliceerd op de NVWA website.

Laatst gewijzigd: 25 maart 2015