5 december 2016

ACM stelt uitgangspunten vast voor toezicht duurzaamheidsafspraken en mededinging

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft uitgangspunten vastgesteld voor toezicht op duurzaamheidsafspraken en mededinging. Met hulp van een beslisboom kunnen bedrijven checken of ze voldoen aan de vrijstelling die de Mededingingswet biedt.

De ACM hanteert drie uitgangspunten voor dat toezicht:

  1. DeACM treedt niet op bij maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken als alle betrokken partijen zoals de overheid, vertegenwoordigers van burgers en bedrijven positief zijn over de afspraken.
  2. Bij klachten of signalen over duurzaamheidsafspraken, kan deACM onderzoek starten
  3. De ACM zoekt mee naar een snelle en effectieve oplossing van eventuele problemen.

Met name het eerste uitgangspunt, dat de ACM niet op zal treden bij breed gedragen afspraken, geeft ondernemingen ruimte om gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien. Klik hier voor het bericht van de ACM.

Wat verwacht de ACM van u?

Stel uzelf de vraag: pakken mijn afspraken positief uit voor klanten? Blijft er ruimte voor concurrentie? Vraag u ook af of andere ondernemers, consumenten en de overheid er net zo tegenaan kijken. Vindt u het lastig om ‘ja’ te antwoorden? Download en doorloop dan de beslisboom die de ACM heeft ontwikkeld. Dan weet u beter of u voldoet aan alle vier de volgende voorwaarden:

  1. De afspraken leveren voordelen op voor uw manier van werken en zijn goed voor de welvaart.
  2. U geeft een eerlijk deel van deze voordelen terug aan uw klanten.
  3. De afspraken gaan niet verder dan strikt noodzakelijk is.
  4. Er blijft ruimte voor concurrentie.

De ACM heeft de ‘beslisboom’ op haar website geplaatst. Met de belisboom kunnen ondernemingen zelf een eerste check kunnen uitvoeren of hun afspraken mogelijk strijd opleveren met het kartelverbod of kunnen profiteren van de vrijstelling van artikel 6 lid 3 Mededingingswet.

 

Laatst gewijzigd: 5 december 2016