De Europese wetgeving voor het gebruik van additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen is vastgelegd in het zogenaamde Food Improvement Agents Package (FIAP). Het gaat daarbij om:

  • Een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1331/2008. Klik hier voor meer informatie hierover.  
  • Wetgeving rond het gebruik van voedingsenzymen zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1332/2008. Klik hier voor meer informatie hierover.
  • Wetgeving over het gebruik van levensmiddelenadditieven zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1333/2008. Klik hier voor meer informatie hierover. 
  • Wetgeving over het gebruik van aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1334/2008. Klik hier voor meer informatie hierover. 

In Nederland zijn de bepalingen van deze verordeningen geïmplementeerd (doorgevoerd) in de Warenwet via het Warenwetbesluit Additieven, aroma's en enzymen in levensmiddelen

Last modified: October 19, 2017 09:21