Afval bestaat niet, alleen grondstof

Op verzoek van de Biogas Branche Organisatie heeft Frank Bergmans van MVO zijn visie gegeven op de uitdagingen rond de huidige afvalstoffenwetgeving. Hij roept op tot een beter samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Modern ondernemen vraagt om duidelijke wetgeving met juridische zekerheid vooraf. De interpretatie van de definitie van afvalstof is te vaag en voor verschillende uitleg vatbaar. Wetgeving gericht op risico-analyse in relatie tot de toepassing van een stof, gecombineerd met traceerbaarheid biedt een betere borging op het voorkomen van negatieve effecten voor volksgezondheid en milieu.

Klik hier voor een kopie van het artikel in het BBO-uitgave nummer 2 van juli 2016.