15 februari 2016

Agribusiness Seminar en Netwerkbijeenkomst Landbouwraden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert op woensdagmiddag en -avond 16 maart 2016 een bijeenkomst met de Landbouwraden. Het evenement is bedoeld voor agro-ondernemers met internationale ambities en bestaat uit regioseminars met aansluitend een gezamenlijke Agribusiness netwerkbijeenkomst.

Het netwerk van Landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale activiteiten. Het Landbouwradennetwerk bestaat uit 48 kantoren in 42 landen.

De Landbouwraden geven marktinformatie op maat en informatie over wet- en regelgeving. Daarnaast geven de raden voorlichting over en hulp bij het oplossen van handelsbelemmeringen en het opstarten van agrarische projecten en ketenbeheer. Het netwerk ondersteunt Nederlandse bedrijven in alle schakels van de internationale agroketen: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

De bijeenkomst heeft de vorm van een informatiemarkt. Elke Landbouwraad heeft zijn eigen unit, ingedeeld op regio, zodat iedereen gemakkelijk te vinden is. U kunt een Landbouwraad persoonlijk benaderen en met hem of haar spreken over ontwikkelingen op agrarisch handelsgebied, buitenlandse markten, handelsbemiddeling en markttoegang. Daarnaast kunt u informatie inwinnen over de mogelijkheden voor uw bedrijf in dat land.

Verder zijn er units van andere belanghebbenden en is er gelegenheid tot netwerken met internationaal georiënteerde collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken. U kunt kennismaken met aanwezige collega’s van MVO; met vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en contactpersonen van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De Bijeenkomst wordt georganiseerd bij NBC in Nieuwegein. Anmelding is verplicht en kan via deze link.

 

Laatst gewijzigd: 15 februari 2016