22 december 2015

België notificeert besluit mayonaise

België heeft vorige week bij de Europese Commissie een ontwerp-besluit aangemeld over mayonaise. In dit besluit wordt de term mayonaise gedefinieerd en de voorwaarden van de samenstelling vastgesteld. Dit besluit is alleen van toepassing voor België.

Definitie en voorwaarden
In het ontwerp-besluit wordt mayonaise gedefinieerd als: ‘een gekruide saus verkregen door het emulgeren van één of meerdere voor consumptie bestemde plantaardige oliën in een vloeistoffase bestaande uit azijn, waarbij de olie-in-water-emulsie wordt geproduceerd door gebruik te maken van de dooier van eieren.’ De samenstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. het totale vetgehalte bedraagt minimum 70% (m/m);
  2. het technisch zuiver eigeelgehalte bedraagt minimum 5% (m/m); technisch zuiver eigeel bevat hoogstens 20% eiwit ten opzichte van het eigeel.

Fabrikanten mogen ingrediënten toevoegen die een effect kunnen hebben op de fysische en organoleptische kenmerken van het product. Als een ingrediënt wordt toegevoegd om het een bepaalde smaak te geven dan dient dit te worden aangegeven met een gepaste term in combinatie met of in de dichte nabijheid van de benaming "mayonaise".

De term "traditioneel" of een afgeleide daarvan mag gebruikt worden in combinatie met de benaming "mayonaise" voor zover het product een totaal vetgehalte van minimum 80% en een technisch zuiver eigeelgehalte van minimum 7,5 % heeft.

Mayonaise in Europa en Nederland
In de EU is de wetgeving met betrekking tot mayonaise niet geharmoniseerd. Bij het verhandelen van mayonaise binnen de EU geldt in principe wederzijdse erkenning. Op verzoek van afnemers kan ook de eventuele afwijkende wetgeving van het invoerende land toegepast worden. Door de Europese industrie is een Code of Practice voor mayonaise vastgesteld. In deze code is vastgelegd dat de aanduiding mayonaise alleen gebruikt mag worden voor een olie in water- emulsie met minimaal 70% vet en minimaal 5% eigeel. Dit komt overeen met de Nederlandse regels uit het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen. Daarin is bepaald (artikel 4) dat de aanduiding ‘mayonaise’ uitsluitend mag worden gebruikt voor een emulsie van het type olie in water, die ten minste 70% vet en ten minste 5 % eigeel bevat.

Bezwaar ontwerp-besluit
Mocht u bezwaar willen maken tegen het ontwerp-besluit van België, omdat u meent dat het kan leiden tot handelsbelemmeringen, dan kunt u zich wenden tot Janneke van der Bijl (vanderbijl@mvo.nl, MVO) of Imkje Tiesinga (culinaria-nl@kpnmail.nl). Graag ontvangen wij uw reactie voor dinsdag 12 januari.

Download hier het ontwerp-besluit.

Laatst gewijzigd: 22 december 2015