28 november 2014

Belgische Alliantie Duurzame Palmolie lanceert engagement voor 2020

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, heeft haar engagement om in te zetten op de verduurzaming van hun palmoliegebruik concreet gemaakt. Tegen 2020 willen de bedrijven uit de Alliantie enkel nog duurzame palmolie, voorzien van een RSPO-certificaat, in hun producten verwerken. Natuurorganisaties WWF en Greenpeace reageren opgetogen, al zouden ze het charter graag uitgebreid zien naar niet-voedingsproducten.

Zoals eerder aangekondigd, wil een brede groep bedrijven uit de voedingsindustrie werk maken van een meer duurzaam gebruik van palmolie. De alliantie die ze daarvoor in het leven riepen, heeft nu ook haar concrete doelstellingen bekendgemaakt. Zo willen ze er tegen 2020 voor zorgen dat alle voedingsproducten waarin palmolie verwerkt is en die finaal bedoeld zijn voor de Belgische markt enkel en alleen nog duurzame palmolie bevatten. In een eerste fase, voor eind 2015, moet alle palmolie over een Round Table for Sustainable Palmoil (RSPO)-certificaat beschikken.

Duurzame palmolie betekent volgens de Alliantie traceerbare palmolie, met gekende oorsprong. Duurzame palmolie beschermt verder ook bossen met een hoge koolstofwaarde, veengronden en moerassen. Op de plantages moeten 'best practices' worden toegepast en moeten de rechten van de arbeiders gerespecteerd worden. Ook de kleine, onafhankelijke boeren moeten met respect behandeld worden. De Alliantie wil door een jaarlijkse monitoring het percentage aan duurzame palmolie opvolgen.

De stichtende leden van de Belgische Alliantie voor duurzame palmolie zijn sectorfederaties FEVIA (Federatie van de Voedingsindustrie), Belgapom (Beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking), FGBB (Federatie van Grote Bakkerijen van België), UNIFA (Vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders), Choprabisco (Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie) en FBVO (Federatie van de Fabrikant van Vetten en Oliën). De voedingsbedrijven die deelnemen, zijn Aigremont, Ferrero, natra Malle, Unilever, Vandemoortele, Lotus Bakeries, Puratos en Royal Lacroix. De betrokken palmolieproducent is SIPEF.

De voedingsbedrijven die lid zijn van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie engageren zich om tegen 2020 de hierboven gedefinieerde criteria toe te passen op de palmolie die zij gebruiken voor hun producten die bestemd zijn voor de Belgische markt. Daarenboven engageren zij zich om een bedrijfseigen actieprogramma op te stellen of acties te ondernemen, met een duidelijke tijdlijn en concrete mijlpalen, zodat zij effectief tegen 2020 de doelstellingvoor duurzame palmolie kunnen bereiken. Zij zullen dit actieprogramma publiceren en regelmatig transparant rapporteren over de implementatie. De federaties, die lid zijn van de Belgische Alliantie moeten hun leden-bedrijven motiveren, sensibiliseren en informeren om de hierboven gestelde doelstellingen te bereiken.

 

Bekijk het volledige engagement op http://www.duurzamepalmolie.be/engagement/

Laatst gewijzigd: 28 november 2014