12 november 2014

Biobrandstoffen: kleine bijdrage maakt groot verschil

Ecofys heeft een rapport gepubliceerd dat laat zien dat het gebruik van biotransportbrandstoffen bijdraagt aan de daling van het gebruik van de fossiele brandstoffen met de meeste CO2-emissie. Hoewel biobrandstoffen tot op heden slechts voor enkele procenten worden bijgemengd in fossiele brandstoffen leidt het gebruik ervan juist tot het vermijden van het gebruik van de brandstoffen gemaakt uit moeilijk winbare fossiele olie en olie uit teerzanden. En dat zijn juist de brandstoffen waarvoor de meeste moeite moet worden gedaan om ze te winnen. Dat vertaalt zich in een hogere CO2-emissie, aldus de onderzoekers. Gebruik van biobrandstoffen voorkomt dat juist is de conclusie van het Ecofys-rapport.

Biobrandstoffen vormen een belangrijke optie in de strategie van de EU om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector te verminderen. Bij de beoordeling van de voordelen van biobrandstoffen, worden ze vergeleken met de fossiele brandstoffen die ze vervangen. In het kader van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) en de richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) wordt dit gedaan door de levenscyclus van de broeikasgasemissies van biobrandstoffen te vergelijken met een het fossiele alternatief, de zogenaamde 'fossiele comparator'. De onderzoekers van Ecofys zijn van mening dat de huidige comparator niet de toenemende uitstoot van fossiele brandstoffen weergeeft die steeds moeilijker te winnen is. Bovendien biobrandstoffen worden niet zomaar alleen vergeleken moeten worden met de gemiddelde prestatie van benzine of diesel, maar met fossiele brandstoffen die ze waarschijnlijk vervangen namelijk die van marginaal "niet geproduceerd".

Deze studie analyseert eerst de oorzaak-gevolg relaties van de marginale daling van de EU-consumptie van fossiele brandstoffen (effect van de invoering van biobrandstoffen) op de wereldwijde ontwikkeling en exploitatie van nieuwe fossiele brandstoffen. De studie onderzoekt ook de koolstofintensiteit van de vier fossiele brandstoffen die het meest gevoelig zijn voor een marginale verminderde wereldwijde vraag naar olie, en sluit af met beleidsimplicaties en aanbevelingen.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de EBB en Fediol. Klik hier voor het Ecofys-rapport 

Laatst gewijzigd: 13 november 2014