Biodiesel meest duurzame brandstof Geen biodiesel uit palm- of sojaolie op Nederlandse markt

Biobrandstoffen in Nederland zijn zeer duurzaam. Dit blijkt uit de jaarrapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De biodiesel die we in Nederland gebruiken is hoofdzakelijk gemaakt van gebruikt frituurvet. De emissiefactor van biodiesel is het laagste van alle energiebronnen. Biodiesel presteert daarmee zelfs substantieel beter dan bijvoorbeeld biogas en bio-ethanol, maar ook beter dan elektriciteit.

Geen palm- of sojaolie
Net als in voorgaande jaren zijn in Nederland geen biobrandstoffen op basis van palm- of sojaolie gebruikt. Gebruikt frituurvet levert de grootste grondstofbijdrage (61%) aan de leveringen van biobrandstof in 2017. Het aandeel uit afvalstromen is de laatste jaren opgelopen tot circa 70% in 2017. Biobrandstoffen die dienen als dieselvervangers en biogas zijn in 2017 geheel uit afvalstromen en residuen geproduceerd.

 

Van alle hernieuwbare alternatieven om fossiele brandstoffen op de Nederlandse markt te vervangen, hebben dieselvervangers, gemaakt van gebruikt frituurvet en dierlijk vet, de laagste emissiefactor.

Duurzaam
Volgens de NEa-rapportage zijn alle in 2017 gebruikte grondstoffen ISCC-gecertificeerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden en dat de grondstoffen niet worden geteeld op veengrond. Alle grondstoffen voor biobrandstof voldoen daarmee aan de Europese duurzaamheidseisen uit de Renewable Energy Directive (RED).

Klimaat
Op basis van de Brandstofkwaliteitsrichtlijn dienen bedrijven die brandstoffen op de markt brengen de CO2-emissieprestatie van die brandstoffen in 2020 met 6% te verminderen. De lage CO2-emissiewaarde van de gebruikte biodiesel draagt daar in grote mate aan bij. In 2017 lag het reductiepercentage op drie en daarmee is de helft van deze doelstelling gerealiseerd.

Frans Claassen, directeur van MVO: “Het gebruik van biobrandstoffen in de transportsector is van belang bij het tegengaan van klimaatverandering en het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Biobrandstoffen zullen een belangrijke rol blijven spelen bij het verduurzamen van de transportsector.”

Hernieuwbaar
De fysieke hoeveelheid gerapporteerde hernieuwbare energie is in 2017 19,5 miljoen GJ. Dit is een stijging van 10% t.o.v. 2016. Van biobrandstoffen op basis van afvalstoffen en residuen mag de energie-inhoud dubbelgeteld worden. Door de inzet van meer dubbeltellend materiaal is de berekende energie-inhoud van de hernieuwbare energie in 2017 gestegen met 12%. De inzet van dubbeltellende biobrandstoffen is gestegen van 66 naar 69%.

Eerlijk speelveld
De handel in grondstoffen voor biobrandstof is internationaal. Het grootste deel (54%) van de grondstoffen voor biobrandstoffen komt uit Europa. Daarna volgen Azië en Noord-Amerika met respectievelijk 25% en 15%. MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten vraagt specifieke aandacht van de Nederlandse en Europese overheid voor een eerlijk speelveld voor de handel in (grondstoffen voor) biobrandstoffen, zonder exportsubsidies of dumpingpraktijken.

De Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2017 vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 4 juli 2018