18 december 2014

Cie. Corbey: Visie duurzame bio-economie in 2030 gepubliceerd en uitnodiging tot discussie

De transitie naar een ‘bio-economie’ is nog maar net begonnen. De belofte is een circulaire economie waarin fossiele grondstoffen zijn vervangen door duurzame‘biobased’ alternatieven. Maar: hoe komen we daar? Zijn we op de goede weg? En waar liggen kansen voor Nederland en Europa? De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa heeft haar conceptvisie duurzame bio-economie 2030 gepubliceerd en gaat hierover graag met u in gesprek tijdens een bijeenkomst op vrijdag 16 januari 2015.

Duurzaamheid voorop

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) publiceerde op 18 december haar ‘Visie op een duurzame bio-economie in 2030’.  De bio-economie biedt volop kansen: Nederland heeft de kennis, de handelsnetwerken, de havenfaciliteiten en een landbouwsector die toonaangevend is in de wereld. Er is wel een belangrijke randvoorwaarde: de biomassa die wordt ingezet moet duurzaam zijn en mag de toegang tot voedsel niet in de weg staan. Dat vraagt om beleid dat duurzaamheid voorop stelt. 

Biomassabeschikbaarheid: vier scenario’s

De Commissie Corbey identificeert in de visie de hobbels die moeten worden genomen voordat een bio-economie realiteit is. Eenvoudig beleid is gewenst (sturen op minimale CO2-uitstoot), maar is niet voldoende. Toch is het met effectief beleid mogelijk een transitie op gang te helpen. Aan de hand van vier scenario’s, waarin de mate van globalisering en de rol van overheden en bedrijfsleven varieert, worden in de bijbehorende roadmap vier mogelijke routes verkend (zie ook de visuele samenvatting). Zet de energieke samenleving door? Pakken multinationals de koppositie? Wordt de EU zelfvoorzienend? Of worden op het wereldtoneel grote stappen gezet? Op basis van twee studies naar nationale en internationale biomassavraag en -aanbod wordt de biomassabeschikbaarheid voor energie, brandstoffen en chemie ingeschat.

Denk en discussier mee

Op 16 januari staat de strategie voor een bio-economie 2030 centraal. Prof. André Faaij en prof. Rudy Rabbinge reageren op de visie van de Commissie Corbey. Een panel met gasten van ECN, PBL, BE Basic, Biomass Research en Probos gaat met elkaar en u in debat over de vraag of er voldoende biomassa beschikbaar is voor de bio-economie. Commissieleden nemen u tijdens de workshops mee langs de verschillende routes, bespreken kansen en bedreigingen én gaan met u in gesprek over aanbevelingen voor het kabinet. De uitkomst van deze gedachtewisseling wordt in het visiedocument verwerkt. De Commissie Corbey zal de visie komend voorjaar aanbieden aan het kabinet.

De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 16 januari 2015, van 12.15 tot 17.30 uur in het Muntgebouw in Utrecht. U kunt zich tot en met 8 januari aanmelden via: secretariaatDEN@rvo.nl o.v.v. naam, organisatie, functie en telefoonnummer. 

Klik hier voor het programma en achtergronddocumenten.

Laatst gewijzigd: 18 december 2014