14 februari 2018

Consortium slaat handen ineen voor bleekaarde extractie-installatie

Het is wellicht het minst bekende afvalproduct in het Rotterdamse havengebied: bleekaarde. Toch zal een miljoeneninvestering jaarlijks miljoenen euro’s en tonnen bruikbare olie besparen. Een nieuwe extractie-installatie moet dit mogelijk gaan maken.

Op 14 februari 2018 kwamen Cargill, IOI Loders Croklaan en Olenex overeen de business case af te ronden en een gespecialiseerde partner te werven voor de bouw en exploitatie van de faciliteit. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): “De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunen dit initiatief van harte. De installatie wordt state-of-the-art, versterkt het Rotterdamse cleantech cluster en de circulaire economie. Intussen levert zij zo’n 50 banen tijdens de bouwfase en 12 permanente banen na oplevering.”

Voordeel van hergebruik van bleekaarde

Bleekaarde wordt gebruikt om plantaardige olie te zuiveren. Afhankelijk van hoe intensief de bleekaarde wordt gebruikt, is de bleekaarde na enkele weken verzadigd. Op dat moment wordt het nu vooral afval. De nieuwe faciliteit maakt hier nieuwe grondstoffen van, onder andere door olie uit de bleekaarde terug te winnen. De teruggewonnen olie kan bijvoorbeeld worden toegepast als biobrandstof en de resterende bleekaarde in bouwmaterialen. Sabine Sagaert, Managing Director voor Europa bij Cargill Global Edible Oil Solutions: “Wij zijn enthousiast over deze kans om producten terug te winnen en te hergebruiken, die voorheen werden weggegooid. Het betekent voor ons een mooie bijdrage aan de Rotterdamse transitie richting een circulaire economie.”

“Werken aan een duurzame wereld behoort tot de kern van onze bedrijfsvoering”, stelt Marco Herpers, Commercieel directeur bij Olenex. “Het mooie van dit project is dat een verzadigd restproduct transformeert van relatief duur afval naar en welkome bron voor verschillende takken van industrie. Het vormt een nieuwe stap in het terugdringen van onze impact op het milieu, en dat zou voor iedereen een topprioriteit moeten zijn.”

Unieke faciliteit
Het terugwinnen van verzadigde bleekaarde is uniek in Europa. Het proces is vrij nieuw: er zijn momenteel drie faciliteiten actief in de hele wereld, allen in Azië. Nederlandse research & development op dit vlak kunnen de installatie verder helpen verduurzamen. Loek Favre, Chief Technology Officer bij IOI Loders Croklaan: “Ons bedrijf ondersteunt duurzame ontwikkeling van harte. Deze samenwerking is een prachtige kans om nieuwe duurzame technologieën daadwerkelijk toe te passen.”

Goed voor economie, ecologie en werkgelegenheid

Yvonne van der Laan, directeur Procesindustrie & Massagoed bij het Havenbedrijf Rotterdam: “Dit project laat zien dat ecologie en economie goed samen kunnen komen en het bewijst de positie van Rotterdam als koploper.”

Bart Leenders VP Production, Neste's Renewable Products: "Dit initiatief past goed bij onze activiteiten en ons streven naar duurzaamheid; het draagt niet alleen bij aan een circulaire economie maar helpt ook in het voorkomen van klimaatverandering."

De werving van een partner voor de bouw en exploitatie van de installatie wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij dragen bij aan de recycling en het hergebruik van schaarse grondstoffen met kennis en financiële middelen.

MVO stimuleert verduurzaming en circulaire economie

MVO juicht dit project van harte toe omdat het past in onze duurzame en circulaire economie ambities. Het is een mooi voorbeeld waarbij meerdere bedrijven uit onze keten gezamenlijk werken aan verduurzaming. MVO treedt daarom namens de bedrijven graag op als projectleider om de zoektocht naar een geschikte investeerder/operator te begeleiden. MVO wordt hierbij ondersteund door Epro Consult, het adviesbureau dat een brede kennis heeft over de processen en producten die kenmerkend zijn voor de oliën- en vettensector.

 Ondertekening Letter of Intent (Arie Kievit)

Laatst gewijzigd: 26 februari 2018