Cursus 'Food & Feed Safety of Vegetable Oils and Fats'

Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van voedingsmiddelen en diervoeders ligt bij de Individuele bedrijven, maar voedsel- en diervoederveiligheid kan alleen worden gegarandeerd door een ketenaanpak. Door informatie-uitwisseling, opleiding en kennisdeling bevordert MVO de veiligheid van plantaardige en dierlijke vetten in de industrie.

Diverse functies
De cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de oliën- en vettensector als kwaliteitsmanager of operator, maar is ook relevant voor medewerkers in sales of logistiek. Om veilige producten te kunnen garanderen, is het belangrijk de keten te kennen en te begrijpen. Daarom is de cursus ook voor andere bedrijven en instellingen interessant, bijvoorbeeld voor diervoederbedrijven, producenten van bakkerijingrediënten, margarines en sauzen. Daarnaast richt de MVO-cursus zich op medewerkers bij certificatieinstellingen, brancheverenigingen, en op consultants en medewerkers bij overheidsinstellingen.

Gevarieerd programma
De cursus omvat zowel lezingen van experts over de verschillende aan kwaliteitsbeleid gerelateerde onderwerpen, als case studies over aspecten die speciaal van belang zijn in de oliën- en vettenindustrie. Aandacht zal worden besteed aan voedsel- en diervoederveiligheidsprocedures tijdens alle opeenvolgende stappen in de productie- en logistieke keten vanaf de aankomst van de oliën in de haven van Rotterdam tot de verwerking in de margarinefabriek. MVO neemt de cursisten mee voor excursies naar een tankopslagbedrijf, een raffinaderij en een margarinefabriek. Nieuw is de optie om voorafgaand aan de cursus een intensieve pre-course van een halve dag te volgen over supply chain, raffinage en modificatie.