9 februari 2015

De rol van biobrandstoffen voor economie en klimaat

Met briefkaarten en een film vragen ketenpartijen aandacht voor de positieve effecten van het gebruik van biobrandstoffen in de transportsector.

Via de website europeanbiofuels.eu wordt aandacht gevraagd voor de voordelen van productie en gebruik van biobrandstoffen voor wegtransport en de misvattingen die er zijn ten aanzien van impact die dat heeft voor landgebruik en voedselvoorziening.
Andere wetenswaardigheden over de biobrandstoffenketen, die niet algemeen bekend zijn, worden verwoord op een zevental briefkaarten. Klik hier om te zijner tijd alle briefkaarten te kunnen bekijken.

De website is een initiatief van European Biodiesel Board (EBB) en de EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry (Fediol).

Klik hier voor de informatie. 

Laatst gewijzigd: 10 februari 2015