11 september 2014

De SER-commissie IMVO en de NEN roepen bedrijven en belanghebbenden op invulling te geven aan de ontwikkeling van een handvat voor de integratie van due diligence (in relatie tot CSR) in een risico managementsysteem

De externe en openbare commentaarperiode voor de NPR 9036 Draft - Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in existing risk management systems loopt van 1 september tot en met 5 oktober 2014.U kunt commentaar geven via de volgende link: www.normontwerpen.nen.nl/. Om het normontwerp in te zien is een gebruikersnaam plus wachtwoord nodig, deze kunt u aanmaken en direct gebruiken. Als u vervolgens due diligence als steekwoord invoert, dan verschijnt de commentaarversie.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de themarapportage due diligence.

 

Laatst gewijzigd: 11 september 2014