Digitaal Kenniscentrum

Om de kennis van (nieuwe) medewerkers bij de MVO-bedrijven te vergroten is een digitaal lespakket beschikbaar met brede basiskennis over de oliën- en vettenketen.

Het lespakket bevat als voornaamste onderdelen:

  • De regels: beleidsonderwerpen zoals kwaliteit en voedselveiligheid, duurzaamheid, gezonde voeding, handelsaangelegenheden en arbo.
  • De sector: typen bedrijven, wat doen ze, om welke bedrijven gaat het.
  • De producten: welke eindproducten levert de oliën- en vettenketen, welke grondstoffen en welke productieprocessen gebruikt ze daarvoor.
  • De chemie: hoe is een vetmolecuul opgebouwd, hoe wijzigt die structuur bij (oleochemische) bewerking, wat is onverzadigd- en wat verzadigd vet.

Voor de deelsectoren dierlijk vet, raffinage en vetrecycling zijn aparte modules ontwikkeld speciaal bedoeld voor medewerkers op MBO-niveau die hun kennis over de eigen deelsector willen bijschaven.

Ook is een themamodule Veilig Werken opgenomen. In deze module, vooral bestemd voor oproep- en inleenkrachten, kan een werknemer in de oliën- en vettenindustrie in korte tijd kennisnemen van alle aspecten die samenhangen met veilig werken. Het betreft dan zowel de veiligheid van het product als de veiligheid van de werknemer zelf en zijn collega’s.

Het lespakket bevat diverse toetsen met behulp waarvan de medewerker na bestudering van alle informatie zijn of haar kennis kan toetsen. 

Het MVO Kenniscentrum vind je hier.

 

Last modified: December 10, 2020 11:00