30 oktober 2014

Dijkstra en Vos pleiten voor Nederlands groeipad biobrandstoffen

De Kamerleden Dijkstra (VVD) en Vos (PvdA) hebben op 30 oktober 2014 een motie ingediend.

In de motie verzoeken ze de regering om een groeipad voor biobrandstoffen tot in 10% 2020 vast te stellen.

Volgens de Kamerleden heeft de Nederlandse biobrandstoffensector de benodigde kennis, kunde en infrastructuur om aan bestaande en toekomstige bijmengverplichtingen te voldoen. Een duidelijk groeipad moet investeringszekerheid bieden. De afgelopen jaren wordt telkens slechts een jaar vooruit gekeken.

Klik hier voor de tekst van de motie. 

Laatst gewijzigd: 30 oktober 2014