Biobased Economy

Oliezaden bestaan met name uit eiwitten en vetten en diverse microcomponenten. Deze eiwitten en vetten kunnen de grondstof zijn voor het produceren van bouwstenen die als basis dienen voor halffabrikaten en materialen (chemicaliën).

Microcomponenten hebben vaak een zeer specifieke toepassing en daardoor een hoge waarde. Vetten worden in de oleochemie reeds lang toegepast als grondstoffen voor chemicaliën, materialen en producten. Voor eiwitten staat dit nog in de kinderschoenen. Voordelen van biobased stoffen zijn dat de grondstoffen hernieuwbaar en de producten niet of minder toxisch en vaak beter biologisch afbreekbaar. Dergelijke producten zijn minder belastend voor het milieu en de gezondheid van mensen in het algemeen en werknemers die met de stoffen moeten werken in het bijzonder. Voorbeelden van toepassingen zijn: polymeren, detergenten, cosmetica, shampoo, smeermiddelen, ontkistingsoliën, weekmakers in kunststoffen, kunststoffen en coatings, verven, harsen en lijmen.

Het beleid van de Nederlandse overheid is verwoord in de "overheidsvisie Biobased Economy".

Nieuwe toepassingen voor stoffen uit oliezaden, tropische oliën en dierlijke bijproducten liggen in het verschiet. Om nieuwe kansen daadwerkelijk te realiseren is samenwerking tussen de oliën- en vettensector, de chemie en de onderzoekswereld van belang. De overheid zal de komende jaren samenwerking op weg naar een biobased economy gaan ondersteunen.

 

De brochure “De waarde van plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor de biobased economy” geeft een beknopt overzicht van bestaande en nieuwe mogelijkheden van oliën en vetten voor technische toepassingen.

MVO zal de ontwikkelingen op het terrein van onderzoek, markt en overheidsbeleid van de biobased economy de komende jaren op de voet volgen en van relevante ontwikkelingen voor de oliën- en vettenindustrie melding maken in het MVO Magazine en op de MVO-website.

Last modified: December 13, 2013 11:58