Duurzame ontwikkeling

MVO is actief en leidend op het gebied van duurzame ontwikkeling. We stimuleren de productie van en vraag naar duurzame grondstoffen en zetten ons in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We leveren een bijdrage aan de overstap naar duurzame energiebronnen en bevorderen de transitie naar een circulaire economie, zodat grondstoffen en reststromen optimaal worden benut. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame Grondstoffenvoorziening en Circulaire Economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

Nieuws

  1. 14 februari 2018 | Energie en Milieu, Biobrandstoffen en Biobased Economy

    Consortium slaat handen ineen voor bleekaarde extractie-installatie

  2. 7 februari 2018 | Organisatie., Duurzame grondstoffen

    Het Grote Palmolie Debat

  3. 22 december 2017 | Energie en Milieu, Biobrandstoffen en Biobased Economy

    PERSBERICHT: Meer inzamelpunten nodig voor gebruikt frituurvet

Al het nieuws