Duurzame ontwikkeling

MVO is actief en leidend op het gebied van duurzame ontwikkeling. We stimuleren de productie van en vraag naar duurzame grondstoffen en zetten ons in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is. We leveren een bijdrage aan de overstap naar duurzame energiebronnen en bevorderen de transitie naar een circulaire economie, zodat grondstoffen en reststromen optimaal worden benut. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame Grondstoffenvoorziening en Circulaire Economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

Nieuws

  1. 18 januari 2018 | Biobrandstoffen en Biobased Economy

    EP vote on RED II

  2. 22 december 2017 | Energie en Milieu, Biobrandstoffen en Biobased Economy

    PERSBERICHT: Meer inzamelpunten nodig voor gebruikt frituurvet

  3. 21 december 2017 | Duurzame grondstoffen

    Wet zorgplicht kinderarbeid aangehouden

Al het nieuws