EEN BREDE EN MODERNE KETEN

Met uitzondering van de teelt van de gewassen bevinden alle schakels van de oliën- en vettenketen zich in ons land. De keten bestaat onder andere uit importeurs, gespecialiseerde op- en overslagbedrijven, crush- en raffinagebedrijven, dierlijk vet bedrijven, vetcompounders, transportbedrijven (weg en binnenvaart), voedingsmiddelenbedrijven, diervoederbedrijven, de oleochemie, producenten van biobrandstoffen, gespecialiseerde dienstverleners, surveyors, laboratoria en kennisinstellingen.

 

Belangrijke internationale spelers hebben één of meerdere vestigingen in ons land. Naast de omvang maken deze breedte en verscheidenheid de Nederlandse keten uniek in de wereld. Bij de bedrijven die de Nederlandse keten vormen, werken ruim vijfduizend medewerkers. Met hun kennis en expertise vormen zij de daadwerkelijke kracht en het karakter van de keten. De bedrijven investeren daarom in kennisontwikkeling en -overdracht door e-learning, workshops en cursussen.

LEES VERDER

GA TERUG

NAAR INHOUDSOPGAVE