20 januari 2016

EFSA publiceert geactualiseerde handleiding aanvraagprocedures gezondheidsclaims

Op 18 januari 2016 heeft de EFSA een bijgewerkte handleiding gepubliceerd met advies voor aanvragers van gezondheidsclaims. In de handleiding is opgenomen waaraan aanvragen voor nieuwe gezondheidsclaims moeten voldoen.

Gezondheidsclaims die niet op de huidige lijsten met goedgekeurde claims staan, kunnen daaraan worden toegevoegd. Producenten kunnen daarvoor een aanvraag indienen. De EFSA heeft hiervoor in 2011 een handleiding opgesteld waarin is opgenomen waaraan een aanvraag en bijbehorend dossier moeten voldoen. Deze handleiding is nu geactualiseerd. In de nieuwe versie zijn duidelijke criteria opgenomen voor de onderbouwing van gezondheidsclaims en worden voorbeelden gegeven van goed- en afgekeurde gezondheidsclaims.

Download hier de EFSA handleiding.

Laatst gewijzigd: 20 januari 2016