Enkele recente publicaties over vetten en gezondheid

In deze nieuwsbrief vindt u een aantal recente publicaties waaronder een samenvatting van het ISSFAL- debat over de huidige voedingsaanbevelingen rondom verzadigde vetzuren en het recent gepubliceerde IMACE-rapport ‘Health effects of margarine and fat spreads’.

Samenvatting ISSFAL debat over huidige voedingsaanbevelingen rondom verzadigd Tijdens het meest recente ISSFAL congres in Zweden, heeft er een debat plaatsgevonden over de vraag of de huidige voedingsaanbevelingen rondom verzadigd vet wel of niet aangepast moeten worden. Een hoge verzadigd vet inname wordt geassocieerd met een verhoogd LDL-cholesterolgehalte in het bloed, wat een risicofactor is voor coronaire hartziekten. Echter, de aanbeveling om enkel verzadigd vet in het dieet te verlagen, werd bediscussieerd, omdat het van belang is door welke nutriënten het verzadigd vet in het dieet wordt vervangen. Daarnaast speelde de vraag of er onderscheid gemaakt moet worden in de verschillende vetzuren en of het van invloed is naar welke biomarkers of eindpunten wordt gekeken. Geen eenduidige conclusies. De aanwezigen waren het er wel over eens dat voedingsaanbevelingen niet enkel op het niveau van nutriënten moet zijn, maar ook op het niveau van voedingsmiddelen en mogelijk zelfs diëten. De volledige publicatie van de discussie vindt u hier.   

Bron: Nettleton et al. ISSFAL 2014 Debate: It is time to update saturated fat Recommendations. Annals of Nutrition & Metabolism, 2015 Jan 29;66(2-3):104-8.

IMACE rapport: Health effects of margarine and fat spreads, 2014. IMACE (International Margarine Association of the Countries of Europe) heeft recent een wetenschappelijk rapport gepubliceerd over de gezondheidseffecten van margarine en smeervetten, wat is opgesteld in samenwerking met de experts Sarah Schenker, Jean-Michel Lecerf en Koen Dewettink. De algehele conclusie is dat dankzij de hoge hoeveelheden meervoudig onverzadigde vetten en lage hoeveelheden transvetten, de huidige margarines een positieve bijdrage kunnen leveren aan een gezond dieet en het risico op coronaire hartziekten vermindert. Het volledige rapport is beschikbaar via de volgende link.

Resultaten Finse studie: het risico op metabool syndroom is significant lager bij vervanging verzadigde vetzuren door meervoudig onverzadigde vetzuren In deze Finse interventie studie hebben de auteurs gekeken naar de relatie tussen de vetzuursamenstelling van de voeding in kindertijd en de kans op het ontwikkelen van het metabool syndroom tijdens adolescentie. Op de leeftijd van 6 maanden werden 3000 kinderen ingedeeld in een interventie of controle groep, waarbij de interventie groep dieet coaching ontving tot de leeftijd van 20 jaar, waarin de focus lag op verzadigd vet vervangen door meervoudig onverzadigd vet in het dieet van de kinderen. Toen de kinderen tussen de 15 en 20 waren, werd gekeken naar buikomtrek, bloeddruk, triglyceriden, glucose en HDL waarden, waaruit bleek dat het risico op metabool syndroom significant lager was in de interventiegroep dan in de controle groep. De link naar de studie vindt u hier

Bron: Nupponen et al. Metabolic Syndrome from Adolescence to Early Adulthood. Circulation, 2015 Feb 17;131(7):605-13. (STRIP study)

Resultaten Britse studie: Risico op coronaire hartziekten neemt met een derde bij voldoen aan Britse voedingsrichtlijnen Uit deze randomized, controlled trial blijkt dat als Britten (boven de 40) hun voeding zo aanpassen dat deze voldoet aan de Britse voedingsrichtlijnen, het risico op coronaire hartziekten, zoals een hartaanval of beroerte, met een derde afneemt. De onderzoekers keken naar bloeddruk, vaatfunctie en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij 162 gezonde proefpersonen, welke of 12 weken een traditioneel Brits dieet aten, of een aangepast dieet aten volgens de richtlijnen. De link naar de studie vindt u hier.

Bron: Reidlinger at al. How effective are current dietary guidelines for cardiovascular disease prevention in healthy middle-aged and older men and women? A randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2015 March 18. (CRESSIDA study)

Laatst gewijzigd: 15 april 2015