20 januari 2016

EU publicatie goedkeuring rozemarijn (E392) als antioxidant in smeerbare vetproducten

In het officiële publicatieblad van de Europese Unie van 20 januari 2016 is bekendgemaakt dat rozemarijn extract (E392) is toegestaan als antioxidant in smeerbare vetproducten met een vetgehalte lager dan 80%. Dit is gebeurd met Verordening (EU) 2016/56.

Hiermee wordt rozemarijn toegevoegd aan de categorie ‘02.2.2 Andere emulsies van oliën en vetten, inclusief smeerbare producten’ van bijlage II van Verordening (EG) nr 1333/2008

De verordening zal in werking treden 20 dagen na publicatie in het Officiële Publicatieblad, dus op 9 februari 2016.

Verordening (EU) 2016/56 kunt u vinden op pagina 46 – 48 van het publicatieblad van de EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:013:FULL&from=NL

Laatst gewijzigd: 20 januari 2016