23 november 2017

Europa op weg naar 100% duurzame palmolie

Europa importeert 69% CSPO voor voeding. Europese voedselindustrie gebruikt 60% CSPO

Een recent rapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project laat zien dat er een toename is van duurzame palmolie in de Europese markt. In 2016 was 69% van de palmolie die voor voeding wordt geïmporteerd door Europese raffinaderijen, gecertificeerd duurzame palmolie. Ongeveer 60% van de palmolie gebruikt voor voeding in Europa was gecertificeerd duurzaam. Het rapport geeft inzicht in de palmolie-import en handelsstromen in 13 Europese landen. Het laat ook zien dat een groeiend aantal landen zich committeert aan 100% duurzame palmolie in 2020. Europa is als op een na grootste importeur goed gepositioneerd om de negatieve effecten van niet-duurzame palmolie productie tegen te gaan.

ESPO werkt in nauwe samenwerking met de verschillende nationale initiatieven en Europese organisaties gericht op duurzame palmolie. Samen met de Europese partners streeft ESPO naar 100% duurzame palmolie in Europa in 2020 en wil daarbij alle partijen die nog niet zijn aangesloten betrekken. Dit is belangrijk omdat de vraag naar duurzame palmolie in Europa kan helpen om ook kleine producenten in Azië, Afrika en Latijns Amerika aan te zetten tot duurzame landbouwpraktijken en om ontbossing tegen te gaan.

Volgens het rapport zijn de Europese partijen goed op weg naar de 100% doelstelling. Maar de cijfers laten ook zien dat er nog een gat zit tussen het geïmporteerde volume en het volume dat wordt gebruikt door de industrie. Een volgende stap is om ook het gebruikte volume CSPO te laten toenemen. Alle betrokken partijen (in de keten) moeten hiervoor samenwerken en zich inzetten om meer duurzame palmolie te gebruiken. De stijging van het gebruik van duurzame palmolie in Europa gaat hand in hand met een toename van de productie van duurzame palmolie in de afgelopen jaren. In 2017 was 2,83 miljoen hectare al gecertificeerd volgens de criteria van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), 1,9 miljoen hectare was gecertificeerd volgens de criteria van Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) en 260.000 hectare was gecerficeerd volgens Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Klik hier om het (Engelstalige) rapport de downloaden.


 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 5 december 2017