10 februari 2015

Ferrero gebruikt 100% duurzame, traceerbare en gecertificeerde palmolie

Breda – Vanaf 1 januari 2015 wordt voor de producten van Ferrero uitsluitend 100% gesegregeerde palmolie gebruikt. Daarmee bereikt de onderneming haar doel een jaar eerder dan gepland. De verantwoordelijkheid van Ferrero stopt echter niet bij certificering. Middels haar Palmoliehandvest, dat in 2013 is geïntroduceerd, blijft de Groep zich inzetten om de voornaamste oorzaken van ontbossing aan te pakken en een evenwicht tot stand te brengen tussen het behoud van het milieu, de behoeften van gemeenschappen, economisch voordeel en economische levensvatbaarheid. Ferrero's volgende stappen zullen zich richten op het betrekken van meer kleine boeren in toeleveringsketen.
 

Sinds 2005 is Ferrero actief lid van de RSPO. Ferrero heeft vanaf het begin besloten om uitsluitend gesegregeerde, RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen. Dit deed het zonder tussenstap met Book&Claim certificaten of Mass Balance. Gesegregeerde palmolie houdt in dat duurzame palmolie fysiek gescheiden blijft van niet-duurzame palmolie. Ferrero heeft hiervoor een publiek beschikbaar implementatieplan met concrete deadlines in het leven geroepen, waarbij intensief wordt samengewerkt met leveranciers. Momenteel beschikken alle Ferrero-fabrieken die palmolie gebruiken over de RSPO-certificering.

 

Ferrero Palmoliehandvest

Hoewel Ferrero blij is met deze prestatie, constateert het bedrijf dat verantwoordelijkheid nemen niet ophoudt bij deze certificering. Meer is nodig om ontbossing tegen te gaan. In november 2013 kondigde de Groep haar strategische samenwerking aan met de non-profitorganisatie TFT (voorheen The Forest Trust) door haar eigen Palmoliehandvest te introduceren met als doel het garanderen van Zero Deforestation.

Het Handvest bevat tien specifieke criteria die door leveranciers geïmplementeerd moeten worden op de plantages die aan Ferrero leveren. Het huidige traject naar Ferrero’s Handvest is gebaseerd op  samenwerking en transparantie: het werk in het veld wordt ondersteund door teams van TFT, leveranciers worden in de vorm van constructieve dialoog en tijdgebonden actieplannen volledig bij het proces betrokken en consumenten worden op de hoogte gehouden via halfjaarlijkse en volledig openbare verslagen. Naast continue focus op het bestrijden van ontbossing gaat Ferrero zich inzetten om meer kleine boeren te betrekken in zijn keten om zo beter te kunnen ondersteunen in het verbeteren van hun levensonderhoud. In het volgende halfjaarlijkse verslag zal worden gerapporteerd over de voortgang op dit punt. 

 

Voor meer nieuws over duurzame palmolie en maatschappelijk verantwoord ondernemen van Ferrero klik hier.

 

 

Laatst gewijzigd: 10 februari 2015