20 januari 2016

Frankrijk voert belasting op vet in

Eind december 2015 is in Frankrijk een belasting op vetten ingevoerd, bij wijziging van artikel 71 van de wet inzake financiën voor 2003 (wet nr. 2000-1353 van 30 december 2000). De belasting bedraagt €0,25 per ton verhandeld product. Dit tarief kan elk jaar met een limiet van maximaal € 0,50 per ton worden herzien. De belasting wordt geheven op eetbare oliën (al dan niet geraffineerd), margarine(producten) en varkensvet. Andere (dierlijke) vetten zoals zuivel vallen er niet onder.

De belasting moet worden voldaan door bedrijven die gevestigd zijn in Frankrijk, verkopen in Frankrijk en vetten en oliën van plantaardige en (sommige) dierlijke oorsprong invoeren of uitvoeren. Het zijn dus alleen de Franse afnemers die voor de belasting worden aangeslagen.  

De opbrengst van de belasting komt ten goede aan ITERG, een Frans research instituut voor ontwikkeling en overdracht van technologie, met speciale focus op vetten. Bedrijven, die hierdoor geraakt worden ontvangen rechtstreeks van ITERG nadere informatie.

Download hier de (Franstalige) wettekst.

Laatst gewijzigd: 20 januari 2016