Gebruikt frituurvet zorgt voor aanzienlijke CO2-reductie vervoersector

Het afgelopen jaar is het aandeel hernieuwbare energie voor vervoer in Nederland toegenomen met 25% ten opzichte van 2017. Hiermee zit Nederland in 2018 met 8,9% ruim boven het Europese gemiddelde en ligt het op koers om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor vervoer van 10% in 2020 te halen.

Dit blijkt uit de totaalrapportage over de inzet en herkomst van hernieuwbare energie voor vervoer, waarover de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) jaarlijks rapporteert.

Energie uit hernieuwbare bronnen bestaat vooral uit vloeibare biobrandstof, zoals biodiesel en biobenzine, met gebruikt frituurvet als belangrijkste grondstof. Het merendeel van de biobrandstoffen komt uit het buitenland. Het aandeel elektriciteit is klein, maar stijgt wel. Ook de inzet van biogas nam toe.

Het gebruik van zogeheten geavanceerde brandstoffen (o.a. brandstoffen uit afvalstromen) is in 2018 verzesvoudigd. De brandstofleveranciers moeten aantonen dat hun brandstoffen daadwerkelijk op de Nederlandse markt zijn terecht gekomen. Uit recente onderzoekscijfers van het CBS blijkt dat het merendeel van alle ingeboekte brandstoffen inderdaad aantoonbaar aan vervoer in Nederland is geleverd.

Meer informatie kunt u lezen in de Rapportage Energie voor vervoer 2018 van de NEa.

Laatst gewijzigd: 10 juli 2019