De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad (2015) dienen als basis voor de voedingsvoorlichting in Nederland. In de Richtlijnen Goede Voeding staat omschreven aan welke voedingskundige eisen een voeding moet voldoen die adequate hoeveelheden voedingsstoffen levert en die preventief is voor deficiënties en voedingsgerelateerde welvaartsziekten. Bij deze richtlijn behoren verscheidene achtergronddocumenten. Deze hebben onder meer betrekking op oliën en vetten, verzadigde en onverzadigde vetzuren, visvetzuren, alfa-linoleenzuur, transvetzuren, uitwisseling van eiwit, vet en koolhydraten en voedingscholesterol.

In het advies 'Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten (2001)' geeft de Gezondheidsraad de voedingsnormen voor de totale vetconsumptie en advies over de samenstelling van het voedingsvet. Klik hier voor de aanbevelingen m.b.t. vetzuren voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar. 

De Richtlijnen Goede Voeding zijn door het Voedingscentrum vertaald in de Richtlijnen Goede Voedselkeuze voor de consument. De Richtlijnen Goede Voedselkeuze zijn bedoeld als basis voor de voorlichting aan de consument en worden verwerkt in voorlichtingsboodschappen en -materialen zoals de Schijf van Vijf. Bovendien zijn ze bedoeld als uitgangspunt voor productontwikkeling voor de industrie. 

Het beleid van de Nederlandse overheid om het huidige Nederlandse voedingspatroon te verbeteren is beschreven in de kabinetsnota 'Gezonde voeding, van begin tot eind' (voedingsnota, 2010) en in de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’. In de landelijke nota Gezondheid dichtbij heeft VWS aangegeven voortgang te willen zien in de verbetering van het productaanbod wat betreft gehalten aan verzadigde vetzuren en zout. Verder heeft het ministerie van VWS eind 2013 het Nationaal Programma Preventie 2014 – 2016 gepresenteerd. Een van de doelstellingen van dit programma betreft een gezond voedingsaanbod: de gezonde keuze makkelijker maken door de samenstelling van producten te verbeteren waar het gaat om zout, verzadigd vet en suiker. Daarom is in 2014 het Akkoord Verbetering Productsamenstelling afgesloten tussen diverse marktpartijen en het ministerie van Volksgezondheid. In 2018 is een Nationaal Preventie akkoord in de maak. Dit akkoord focust op vermindering van overgewicht, roken en alcoholgebruik. 

In opdracht van het ministerie van VWS brengt het RIVM sinds 2012 samen met het Voedingscentrum de veranderingen in de samenstellingen van het aanbod van voedingsmiddelen in kaart. De activiteiten vonden plaats onder de noemer Herformuleringsmonitor en zijn in eerste instantie gericht op natrium en verzadigde vetzurengehalten. Klik op deze regel voor de RIVM Herformuleringsmonitoren over 2012 , 2014 en 2016. In 2018 heeft het RIVM daar een prognose aan toegevoegd wat het naleven van de huidige afspraken (vastgesteld tot en met 2016) betekent voor de dagelijkse zout- en suikerinname. 

Klik hier voor informatie over activiteiten van de ketenorganisatie MVO om het levensmiddelenaanbod te verbeteren.

 

Last modified: May 16, 2018 17:32