Er is een breed scala aan oliën en vetten beschikbaar. Onderling verschillen ze in grote mate in de vetzuursamenstelling. Omdat het natuurlijke producten zijn kunnen er zelfs per seizoen of per regio verschillen ontstaan in de vetzuursamenstelling binnen een individuele oliesoort.

Vetten en oliën vervullen een belangrijke functie in levensmiddelen:

  • Vetten bepalen mede de consistentie, de textuur, het mondgevoel en het smeltgedrag.
  • Vetten spelen een rol bij de warmte overdracht in en bij de wateractiviteit van een product.
  • Vetten maken bepaalde bereidingen zoals braden mogelijk.
  • Vetten zijn dragers van smaak.
  • Vetten zorgen voor een verzadigd gevoel

In de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad staat omschreven aan welke voedingskundige eisen een voeding moet voldoen die adequate hoeveelheden voedingsstoffen levert en die preventief is voor deficiënties en voeding gerelateerde welvaartsziekten. Oliën en vetten zijn volgens de Gezondheidsraad onderdeel van een gezond voedingspatroon. Vetten en oliën zijn namelijk een belangrijke leverancier van essentiële vetzuren (omega-3-vetzuur ALA en het omega-6-vetzuur linolzuur) en de vitamines A, D en E. Klik hier voor de Nederlandse aanbevelingen voor vetten.

Uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) 2007 -2010 van het RIVM blijkt dat het type vet in de Nederlandse voeding de afgelopen jaren verder is verbeterd. Alleen voor verzadigde vetzuren geldt dat de gemiddelde inname boven het aanbevolen maximum van 10 en% ligt. Van het vet dat dagelijks geconsumeerd wordt, is het grootste gedeelte onverzadigd vet. Verder blijkt uit een peiling van het RIVM dat 95 tot 99 procent van de Nederlandse bevolking voldoet aan de aanbeveling voor transvetzuren (klik hier voor het - Engelstalige - rapport over deze peiling).

In 2011 heeft MVO zich samen met de BNMF aangesloten bij het Netwerk Herformulering Productaanbod. De ambities van het productschap MVO en de BNMF binnen dit netwerk zijn opgenomen in een plan van aanpak. In dit plan ligt de focus op verdere bevordering van de consumptie van onverzadigd vet in de voeding ter vervanging van verzadigd vet en trans vet. Hierbij wordt de komende jaren gestreefd naar een minimaal behoud van het aandeel vloeibare frituurvetten in de horeca en de retail en een minimaal behoud van het aandeel vloeibare margarines in de retail.

Verder voorziet MVO in uitgebreide informatie over vetten en oliën op de website www.allesovervetten.nl. 

De Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling

De Task Force heeft zich op initiatief van het Productschap MVO tussen 2003 en 2010 actief ingezet voor een betere vetzuursamenstelling in producten bereid met vetten en oliën van plantaardige oorsprong. Het gehalte aan transvetzuren is in alle producten van de aangesloten branches van de Task Force gedaald tot zeer lage niveaus, wat heeft geleid tot een gemiddelde inname van transvetzuren die lager is dan de maximale aanbeveling van één energieprocent. Ook activiteiten op het gebied van het verlagen van verzadigd vetgehalte van producten en/of het vergroten van het aandeel van producten met een lager verzadigd vetgehalte zijn uitgevoerd in het kader van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling (zie ook artikel Voeding Nu, nov. 2013, pag. 25).  In 2010 is de Task Force met succes afgesloten.  

Klik hier voor meer informatie over de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling.

 

Last modified: August 24, 2020 13:27