De Task Force heeft zich op initiatief van het Productschap MVO tussen 2003 en 2010 actief ingezet voor een betere vetzuursamenstelling in producten bereid met vetten en oliën van plantaardige oorsprong. Het gehalte aan transvetzuren is in alle producten van de aangesloten branches van de Task Force gedaald tot zeer lage niveaus, wat heeft geleid tot een gemiddelde inname van transvetzuren die lager is dan de maximale aanbeveling van één energieprocent. Ook activiteiten op het gebied van het verlagen van verzadigd vetgehalte van producten en/of het vergroten van het aandeel van producten met een lager verzadigd vetgehalte zijn uitgevoerd in het kader van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling (zie ook artikel Voeding Nu, nov. 2013, pag. 25).  In 2010 is de Task Force met succes afgesloten. 

Klik hier voor meer informatie over de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Klik hier voor een samenvatting van de eindrapportage in het Engels en in het Nederlands

Last modified: November 14, 2017 09:48