Groei in gebruik van gezonder vloeibaar frituurvet in cafetaria’s 10 jaar Verantwoord Frituren

Sinds het begin van de campagne Verantwoord Frituren in 2004 is er veel veranderd in de wijze van frituren bij cafetaria’s. In 10 jaar tijd is het gebruik van vloeibaar frituurvet of –olie in cafetaria’s sterk gestegen ten opzichte van vast vet: van 51% in 2003 tot 85% in 2013. Nog steeds stijgt het aantal cafetaria’s dat vloeibare frituurproducten gebruikt ten opzichte van cafetaria’s die vast vet gebruiken.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de campagne is gisteren tijdens een bijeenkomst van ‘De Gezonde Stad’ in het bijzijn van Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ‘pledge’ ondertekend door Frans Claassen, directeur van MVO. Klik hier voor een filmpje van de ondertekening. Daarbij overhandigde Frans Claassen een gevelschildje met het logo van de campagne aan de Staatssecretaris.

De pledge is een document waarin MVO aangeeft met de campagne te willen bijdragen aan de preventiedoelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omgekeerd geeft het ministerie met de toekenning van de pledge aan de uitgangspunten van de campagne te ondersteunen. Sinds kort adviseert het ministerie via de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum ook ‘De Gezonde Sportkantine’ om te kiezen voor vloeibaar frituurvet of –olie als ze frituren.

Activiteiten

Een vloeibaar frituurvet of –olie mag alleen het logo van Verantwoord Frituren dragen als het aan specifieke normen voldoet op het gebied van vetzuursamenstelling. Per juni 2014 zijn deze normen aangescherpt zodat zeker gesteld wordt dat de producten altijd de best mogelijke vetzuursamenstelling kennen. Ook zijn vanaf deze maand nieuwe feestelijke materialen beschikbaar waarmee cafetaria-ondernemers hun klanten kunnen laten zien dat zij Verantwoord Frituren.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Laatst gewijzigd: 9 december 2015