Herregistratie diervoederbedrijven bij NVWA - nog tot 1 maart 2015 kosteloos

Op 1 januari 2015 is het Productschap Diervoeder (PDV) opgeheven en kunnen bedrijven die actief zijn in de diervoedersector zich alleen nog laten registreren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om aan haar verplichting tot het publiceren van lijsten van geregistreerde diervoederbedrijven te voldoen heeft de NVWA actuele en complete gegevens nodig van deze bedrijven. Alle bedrijven die bij het PDV geregistreerd stonden in verband met diervoederactiviteiten hebben daarom eind 2014 per brief het verzoek tot herregistratie ontvangen. Ook bedrijven met diervoederactiviteiten die zich bij de NVWA hebben geregistreerd maar geen officieel nummer hebben gekregen ontvingen zo’n brief. Al meer dan 1500 bedrijven hebben gehoor gegeven aan het verzoek tot herregistratie.

Herregistratie tot 1 maart 2015 kosteloos Heeft u een brief over herregistratie ontvangen, maar nog geen formulier ingevuld? Doe dat dan vóór 1 maart 2015, dan is de verwerking ervan kosteloos. Na 1 maart brengt de NVWA hiervoor een bedrag van €36,48 in rekening.

Geen brief gehad? De NVWA ontvangt regelmatig vragen van bedrijven die ooit een registratienummer van het PDV gekregen hebben, maar geen brief over herregistratie ontvangen hebben. De reden hiervoor is dat zij niet blijken voor te komen in het meest recente registratiebestand dat de NVWA van het PDV heeft ontvangen. Hebben deze bedrijven nog activiteiten met diervoeders, dan vallen ze wel onder de wettelijke registratieplicht. De NVWA roept daarom ook deze bedrijven op om een registratieformulier in te vullen.

De NVWA werkt met eHerkenning Voor het invullen van het “Herregistratieformulier diervoederbedrijven” is eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Houd er rekening mee dat het aanvragen hiervan ongeveer een week duurt. Heeft uw bedrijf geen diervoederactiviteiten meer? Dan kunt u dit doorgeven met behulp van een formulier zonder eHerkenning.

Meer informatie? Op de website van de NVWA kunt u nadere informatie vinden over herregistratie. Heeft u nog vragen neem dan contact op met het NVWA Klantcontactcentrum via 0900-0388 of info@nvwa.nl. Meer informatie voer eHerkenning vindt u hier.

Laatst gewijzigd: 10 februari 2015