28 november 2019

Het Nutri Score logo brengt in zijn huidige vorm vooral verwarring voor de consument

Op donderdag 28 november heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt bij monde van Staatssecretaris Paul Blokhuis welk voedselkeuzelogo verkozen wordt binnen Nederland. Uit een proces van ongeveer een jaar is het Nutri Score logo als beste uit de bus gekomen.

Zoals afgesproken in het Nationaal Preventie akkoord is het de bedoeling dat consumenten straks in één oogopslag aan een levensmiddel kunnen zien hoe gezond het is. Een logo met 5 kleurtjes van groen naar rood geeft aan hoe het product scoort op een aantal nutriënten. Uit het consumentenonderzoek van het ministerie blijkt dat het Nutri Score logo het beste begrepen wordt door consumenten. Tot zover het positieve verhaal, dat betreft vooral de ‘voorkant’ van het logo.

Maar de achterkant, het algoritme achter het logo, is een ander verhaal. Het algoritme legt alle producten langs dezelfde lat ongeacht hun eventuele specifieke bijdrage aan een gezond voedingspatroon. Het algoritme scoort producten op een slechts klein aantal nutriënten en legt sterk de nadruk op het ouderwetse calorieën tellen. Geen enkel logo zal via een algoritme exact de voedingsrichtlijnen kunnen benaderen. Echter het algoritme achter Nutri Score laat wel heel verwarrende dingen zien. Zo kunnen producten die niet in de Schijf van Vijf staan een groene A of B krijgen (gesuikerde ontbijtgranen, pizza), terwijl producten met een gele C of een oranje D (thee, 30+-kaas) juist wel in de Schijf van Vijf staan. Ook bij oliën en vetten ontstaat verwarring: daar waar zij in de Schijf van Vijf staan kunnen ze binnen Nutri Score slechts geel/oranje/rood scoren.

MVO heeft in een vroeg stadium aangegeven dat dit soort mismatches onwenselijk zijn. Consumenten worden erdoor in verwarring gebracht en de volksgezondheid is er niet bij gebaat. Nu het Nutri Score logo verkozen is kunnen alleen aanpassingen van het algoritme ervoor zorgen dat deze mismatches verdwijnen. Het logo moet meer in lijn gebracht worden met zowel de nationale als internationale voedingsrichtlijnen. Internationaal is er onder wetenschappers consensus over de vervanging van  verzadigd vet door onverzadigd vet. Een logo moet deze gezonde keuze vergemakkelijken. Het Nutri Score logo in zijn huidige vorm doet dat niet.

In het proces om tot een logo voor Nederland te komen zijn alleen die logo’s meegenomen die binnen Europa al breder gevoerd worden. Het is positief dat we binnen Europa niet per land met een eigen systeem gaan werken. Maar als de ‘achterkant’ van het logo aangepast gaat worden, zullen meerdere landen overeenstemming moeten zien te bereiken. Dat zou ondanks de heldere voedingsrichtlijnen nog wel eens lastig en tijdrovend kunnen worden.

MVO wil de Staatssecretaris oproepen zich ervoor in te zetten dat het Nutri Score logo zo snel mogelijk en zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht wordt met de (inter)nationale voedingsrichtlijnen. Immers producten met het logo erop kunnen al ruim voor 2021 - de beoogde invoerdatum - ons land binnen komen. Alleen dan kan er een geloofwaardig systeem ontstaan waar consumenten vertrouwen in kunnen hebben. 

 

Klik hier voor het persbericht van Min. VWS

 

 

Laatst gewijzigd: 28 november 2019