19 november 2014

ILUC in praktijk lager dan op basis van modellen verwacht mag worden

Volgens onderzoekers van de Iowa State University is de indirect Land Use Change (ILUC) in werkelijkheid lager dan op basis van de huidige voorspellende modellen zoals GTAP verwacht mag worden. Dergelijke modellen worden door de Europese Commissie gebruikt om hun toekomstig beleid op te baseren. Intensivering van productie op het bestaande areaal is de belangrijkste reactie van boeren op toename van de vraag.

Het doel van de wetenschappers was om daadwerkelijke veranderingen in landgebruik in de afgelopen 10 jaar in kaart te brengen en dit te vergelijken met de resultaten van de ILUC-modellen. Ze vonden een heel duidelijk verschil, met een veel groter deel van de stijging van het aanbod afkomstig van intensivering van bestaand land, en een veel lager percentage van verandering in landgebruik dan voorspeld in de modellen.

De bijdrage van deze studie is om te bevestigen dat de belangrijkste veranderingen reactie van de boeren in de wereld in 2004-2012 is geweest om de beschikbare land efficiënter te gebruiken in plaats van de hoeveelheid land in productie uit te breiden. Deze bevinding is niet per se nieuw en het is in overeenstemming met de literatuur die laat zien dat de waarde van te wachten alvorens te investeren in grondconversie projecten. Deze bevinding wordt echter niet gebruikt door toezichthouders die indirect landgebruik berekenen.

Klik hier voor het rapport. 

Laatst gewijzigd: 19 november 2014