Intrekking Richtlijn 76/621/EEG voor maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten

In het officiële publicatieblad van de EU (L327) van 11 december jl. is aangegeven, dat richtlijn 76/621/EEG inzake erucazuur is ingetrokken; dit is gebeurd met Verordening (EU) 2015/2284. Gemeld wordt dat bedoelde richtlijn uit 1976 geen reëel effect meer heeft en dus ingetrokken kan worden als zijnde een ‘achterhaalde rechtshandeling’.

De wettelijke maxima waren in 2014 al met Verordening (EU) 696/2014 toegevoegd aan Verordening (EEG) 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Deze maxima zijn: 

  • 50 g/kg : voor plantaardige olie/vet,
  • 50 g/kg : voor levensmiddelen waaraan olie/vet is toegevoegd,
  • 10 g/kg : voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding.

Download hier Verordening (EU) 2015/2284.

Laatst gewijzigd: 18 december 2015