Jaarplan NVWA 2019

In 2019 is voedselveiligheid het speerpunt van de NVWA, iets meer dan de helft van de beschikbare toezichtcapaciteit zal hieraan worden besteed.

In het Jaarplan 2019 presenteert de NVWA haar prioriteiten voor de inzet van het toezicht. Deze zijn gebaseerd op Europese controleverplichtingen, beleidsprioriteiten van de ministeries LNV en VWS en op kennis en inzichten uit risicoanalyses van de NVWA.

Het budget van de NVWA in 2019 bedraagt €350 miljoen en is hiermee ongeveer gelijk aan vorig jaar. De prioriteit voor het toezicht ligt bij voedselveiligheid, 52% van de capaciteit is hierop gericht. Op alle andere onderwerpen wordt een stuk minder inzet gepleegd: 10% aan plantgezondheid, 10% aan natuur en milieu, 9% aan diergezondheid, 8% aan dierenwelzijn, 6% aan productveiligheid, 3% aan controle subidieregelingen en 2% aan takbaksontmoediging.

Het toezicht op voedselveiligheid omvat naast het toezicht op levensmiddelen die aan de consument worden verkocht, ook het toezicht op o.a. diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de industriële productie van levensmiddelen.

Voedselveiligheid begint met de eigen verantwoordelijkheid van voedselproducerende bedrijven. Om dit verder te bevorderen, steunt de NVWA de verdere ontwikkeling van private kwaliteitssystemen, waarin bedrijven zelf waarborgen aanbrengen om risico’s voor voedselveiligheid te verkleinen. De NVWA richt zich vervolgens op resterende risico’s of zwakke plekken. De NVWA treedt hierbij op als toezichthouder die uitgaat van vertrouwen in bedrijven die zich aan de regels houden, maar stevig optreedt als dat vertrouwen wordt beschaamd.

In 2019 zet de NVWA met voorrang capaciteit in voor de bestrijding van voedselfraude.

Laatst gewijzigd: 7 januari 2019