Jaarplan NVWA 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer

In het jaarplan staan taken en prioriteiten aangegeven als het gaat om het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en het handhaven van de natuurwetgeving. Er ligt een focus op extra inzet op productveiligheid en mestcontroles.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor het toezicht op productveiligheid en mestcontroles. Ook zet de NVWA extra mensen in om meldingen op het gebied van voedselveiligheid sneller op te kunnen pakken. Daarnaast is er extra capaciteit voor werkzaamheden in verband met de nieuwe Europese controleverordening (OCR) en de nieuwe plantgezondheidsverordening (PHR). Dat staat in het jaarplan NVWA 2020 dat vorige week door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Via deze link vindt u de online publicatie.

Laatst gewijzigd: 2 januari 2020