26 maart 2020

Jaarverslag en jaarplan

MVO presenteert graag het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020.

MVO heeft de belangrijkste acties en resultaten uit 2019 in een mooi en overzichtelijk digitaal jaaroverzicht gezet. De hoofdpunten zijn per werkgebied opgesomd, waarna per maand de belangrijkste activiteiten worden getoond. Het is zeker de moeite waard om het jaaroverzicht te bekijken.

We blikken graag terug, maar kijken vooral graag vooruit. Klik daarom hier voor het jaarplan 2020. In dit jaarplan 2020 onderscheiden we per werkgebied de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor dit jaar en geven we aan hoe we aan deze thema’s werken, midden in de maatschappij. Onze activiteiten worden grotendeels bepaald door wereldwijde, Europese en landelijke trends en ontwikkelingen. Dat vraagt om een positie in het midden van de samenleving. Vraagstukken als de veiligheid van ons voedsel, de uitdagingen met betrekking tot klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie (inclusief biobrandstoffen) vragen onze aandacht. Maar ook de groeiende aandacht voor ontbossingsvrije grondstoffen en discussies omtrent handelsverdragen (waaronder de Brexit, CETA en CEPA), de preventie van welvaartziekten, de roep om transparantie en authenticiteit, en de beweging naar een circulaire economie of kringlooplandbouw, zijn voorbeelden van maatschappelijke onderwerpen die niet alleen het Nederlandse debat beïnvloeden, maar ook op het Europese en wereldtoneel in belang groeien en impact hebben op ons bedrijfsleven.

In het jaarplan is, vanzelfsprekend, geen aandacht voor de impact van het coronavirus op de sector. Maar het moge duidelijk zijn dat die impact er zeker is. Via de website houden we u hiervan op de hoogte.

Laatst gewijzigd: 26 maart 2020