Kamerbrief over verantwoordelijkheidsverdeling voedselveiligheid

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) beschrijven de resultaten van een analyse van de verdeling van de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ABDTOPConsult heeft de analyse uitgevoerd. Er zijn geen grote knelpunten gesignaleerd in de huidige verantwoordelijkheidsverdeling. De samenwerking tussen de departementen is goed. Met het oog hierop is de precieze onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling tussen VWS en LNV minder relevant. Wel zijn er op het grensgebied onduidelijkheden. 

Geconstateerd wordt dat beide departementen doordrongen zijn van het feit dat het belang van de volksgezondheid en voedselveiligheid altijd prevaleert boven economische belangen. Onderwerpen waar de verdeling onduidelijk is zijn hygiëne, microbiologische criteria en de Algemene levensmiddelenverordening. 

Een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en goede samenwerking tussen alle actoren is in elk scenario nodig om de voedselveiligheid te borgen. Daartoe worden zeven aanbevelingen gedaan die voor elk scenario aan de orde zijn.

ABDTOPConsult gaat in haar rapport niet alleen in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministeries. Het rapport bevat ook verbeterpunten en aanbevelingen die betrekking hebben op het opdrachtgeverschap aan de NVWA, de aanpak van crises en incidenten en de aanpak om de zelfregulering door het bedrijfsleven te stimuleren. Deze aanbevelingen passen in de acties die wordenuitgewerkt vanuit het Actieplan Voedselveiligheid.

De brief kunt u via deze link downloaden.
De volledige analyse kunt u via deze link downloaden.

Laatst gewijzigd: 7 maart 2019