1 december 2014

KRO Reporter Radio besteedt aandacht aan duurzame palmolie 'Kunnen we binnenkort met een gerust geweten boodschappen doen?'

Gisteren, zondag 30 november, heeft KRO Reporter Radio in een achtergrondreportage aandacht besteed aan duurzame palmolie. Gedurende drie kwartier werd ingezoomd op de vraag wat duurzame palmolie eigenlijk is en hoe het tot stand komt. Eddy Esselink, programmamanager duurzame ontwikkeling van MVO was in de studio samen met andere gasten en werd geïnterviewd in de supermarkt. Het radioprogramma gaf een genuanceerd beeld van de stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen. Aanleiding was de wettelijke wijziging die 13 december ingaat waarbij oliën en vetten op het etiket gespecificeerd gaan worden.

Aan tafel in de studio zaten naast Eddy Esselink van MVO ook Evelien van den Broek van IUCN, een milieuorganisatie en Olivier Zwolsman van Ferrero, producent van onder meer Nutella. Zij werden ondervraagd door presentator Niels Heithuis. MVO en Ferrero zijn lid van RSPO, de 'Roundtable' voor duurzame palmolie. Het gesprek ving aan met het onderwerp ‘ontbossing’ en het feit dat Indonesië Brazilië op dit punt heeft ingehaald. IUCN gaf op basis van gegevens van andere partijen aan dat 1 tot 25% van deze ontbossing direct terug te herleiden is tot palmolie. Partijen waren het er zodoende over eens dat ontbossing niet alleen door palmolie komt maar door de in zijn algemeenheid toegenomen vraag naar landbouwproducten. En dat RSPO zo veel mogelijk doet om ontbossing te voorkomen.

Het proces rondom RSPO is afhankelijk van hoe snel de markt overstapt op duurzame palmolie. In de uitgezonden supermarktreportage bleek dat fabrikanten als Dr. Oetker, Verkade en zeker ook Ferrero commitments hebben verkondigd die zij serieus nastreven. Aan de hand van het etiket van de supermarktproducten bekeek verslaggever Berna van Vilsteren of er palmolie in het product zat en zij was blij te vernemen dat die palmolie naar alle waarschijnlijk vanaf 2016 duurzaam zal zijn. Ferrero gaf in de studio aan zelfs verder te gaan dan het binnen de Task Force Duurzame Palmolie afgesproken streven naar 100% RSPO gecertificeerde duurzame palmolie. Ferrero gaat voor 100% SG-gecertificeerde en terug te traceren duurzame palmolie per eind 2014.

Evelien van den Broek van IUCN pleitte voor regelgeving op dit vlak maar Eddy Esselink gaf aan dat de Task Force voor Nederland juist aantoont dat ook zelfregulering werkt: inmiddels is al ruim 60% van de palmolie gebruikt in voedingsmiddelen duurzaam.

 

De hele uitzending is te beluisteren via: http://u4y.eu/RjM.

 

Laatst gewijzigd: 2 december 2014