Meerjarige controleprogramma van de EU op residuen bestrijdingsmiddelen

Eind april is Verordening (EU) 2016/662 gepubliceerd inzake een in 2017, 2018 en 2019 uit te voeren meerjarig controleprogramma in de Europese Unie op naleving van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong.

In deze verordening is voorgeschreven van welke combinaties van producten en bestrijdingsmiddelen de lidstaten monsters dienen te nemen en te analyseren. Het minimumaantal monsters per product varieert per lidstaat. Hier bovenop dient elke lidstaat een aantal extra monsters te nemen en te analyseren van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters en van producten die afkomstig zijn van de biologische landbouw.

 

Laatst gewijzigd: 10 mei 2016