Monitor duurzame agro-grondstoffen 2016 gelanceerd

Vorige week is de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2016 gepresenteerd.

Deze laat cijfers en trends zien op het terrein van verduurzaming van verschillende agro-grondstoffen, zoals palmolie, cacao en groenten & fruit. Het is de vierde keer dat CBS deze monitor heeft uitgevoerd. De monitor wordt vanaf 2014 als webpublicatie gepresenteerd; in 2013 was het een publicatie in rapportvorm.

Nederlandse marktpartijen hebben zich gecommitteerd aan concrete mijlpalen op weg naar maximaal gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen voor de Nederlandse markt. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft het CBS deze processen gevalideerd.

Helaas is in deze publicatie het resultaat over 2016 van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil niet meegenomen. Deze is hier te vinden.

Laatst gewijzigd: 10 juli 2017