"MVO masters maken mvo concreet en meetbaar"

MVO masters, een initiatief van 18 duurzame koplopers van multinationals tot het MKB, heeft een monitoringsystemen ontwikkeld voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de MVO Monitor

Volgens MVO masters: "In de monitor kan iedere organisatie zijn eigen duurzaamheid-doelstellingen, acties en resultaten registreren en zo de voortgang monitoren. Dit vereenvoudigt rapportages en certificeringstrajecten, maakt duurzaamheid visueel en leuk. 

Met behulp van zelfgekozen doelstellingen en indicatoren richt u uw eigen MVO Monitor in. Per indicator kunnen acties en resultaten geregistreerd worden. De MVO Monitor sluit naadloos aan bij bestaande richtlijnen en certificeringen zoals de MVO Prestatieladder, De MVO Wijzer en de ISO 26.000 richtlijn. Hiermee is de MVO Monitor de centrale plek in de organisatie waar alle gegevens met betrekking tot het MVO-beleid verzameld en verankerd worden.

Doel is om binnen een jaar te kunnen aantonen dat de organisaties die werken met de MVO Monitor aantoonbaar duurzamer zijn geworden."

Via deze link kunt u een korte cartoon bekijken waarin de monitor wordt toegelicht. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Smakman, matthijs@mvomasters.nl of 06-50549490.

 

Laatst gewijzigd: 28 mei 2014