5 november 2015

MVO onderstreept belang van nieuwe Richtlijnen Goede Voeding

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten is blij met het uitkomen van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding en met de duidelijkheid die ze scheppen. Winst is dat de aanbevelingen zijn opgesteld op basis van voedingsmiddelen en dat het niveau van nutriënten grotendeels is losgelaten. Consumenten eten immers geen ingrediënten maar voedingsmiddelen.

Gisteren heeft Professor Daan Kromhout van de Gezondheidsraad de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding 2015 gepresenteerd. De Richtlijnen vormen een advies aan Minister Schippers, die eerder in de week het rapport overhandigd kreeg. De Richtlijnen zijn een basis waarmee het Voedingscentrum aan de slag gaat om de Schijf van Vijf te herzien. De nieuwe Richtlijnen bestaan uit 16 hele concrete adviezen waaronder het advies om boter, harde margarine en bak- en braadvetten te vervangen door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën. Dit advies is in feite niet anders dan in de vorige Richtlijnen Goede Voeding die stammen uit 2006.

Een ander advies luidt om meer plantaardig en minder dierlijke producten te eten. Dit advies stoelt zowel op gezondheidsoverwegingen als op duurzaamheidsoverwegingen.

Andere opvallende aspecten in het rapport met betrekking tot vetten zijn het ontbreken van een richtlijn voor verzadigd vet. De Gezondheidsraad volstaat met het formuleren van de vervangingsboodschap op productniveau (vervang boter en harde margarines door zachte en vloeibare margarines). Dit advies stoelt op het vervangen van verzadigde vetzuren door onverzadigde vetzuren, zowel enkelvoudig onverzadigde vetzuren als meervoudig onverzadigde vetzuren.

De Gezondheidsraad definieert geen maximum gehalte voor transvetzuren. Aldus de Richtlijnen: ‘De huidige inname voldoet aan deze aanbeveling, mede doordat het gehalte aan transvetzuren in producten de afgelopen jaren aanzienlijk is verminderd. De lage inname vormt voor de commissie de aanleiding om geen afzonderlijke richtlijn voor transvetzuren te formuleren. Wel is van belang dat de inname van transvetzuren laag blijft en gemonitord wordt.’

Nieuw is verder dat het advies voor het eten van vis veranderd is van twee keer per week naar een keer per week en dat een handje vol noten geadviseerd wordt.

De nieuwe richtlijnen hebben te lang op zich laten wachten. MVO roept de overheid op om minimaal elke vijf jaar een nieuw advies aan de Gezondheidsraad te vragen zodat nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen worden meegenomen. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn belangrijk voor onze industrie en vormen een tegenwicht tegen ongefundeerde meningen over voeding in de media.

MVO ziet het rapport van de Gezondheidsraad als een erkenning van de reeds jarenlange inzet van de oliën- en vettensector voor verbetering van de vetzuursamenstelling, onder andere via de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Er ligt nu een belangrijke taak voor de overheid en het voedingscentrum om de richtlijnen uit te leggen aan de  consumenten. MVO is van mening dat de richtlijnen bevestigen dat oliën en vetten een belangrijke rol spelen in onze voeding en verwacht dan ook dat ze terugkomen in de nieuwe Schijf van Vijf. Dit valt te lezen in een persbericht van MVO dat 4 november verscheen. 

Klik hier voor de volledige tekst van de Richtlijnen Goede Voeding 2015.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 25 november 2015