16 januari 2015

MVO oneens met conclusies KNAW-visiedocument biobrandstoffen Gebruikt frituurvet prima geschikt als biobrandstof

MVO - de ketenorganisatie van oliën en vetten is van mening dat biomassa wel degelijk onderdeel is van de oplossing van het energievraagstuk. MVO is het niet eens met de conclusies uit het KNAW visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassen’. Hierover heeft zij vandaag een brief gestuurd aan de KNAW. Gebruik van biomassa voor biobrandstof kan volgens MVO binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening.

De KNAW stelt in het visierapport onder andere dat de inzet van gebruikt frituurvet als biobrandstof niet wenselijk is. Terwijl toepassing van gebruikt frituurvet in biobrandstoffen de druk doet afnemen die er ligt op het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook neemt de druk af op het gebruik van andere vormen van biomassa. De inzet van gebruikt frituurvet als biobrandstof is een voorbeeld van cascadering.

De wetenschappers betogen in het visiedocument dat er niet genoeg goede landbouwgrond zou zijn waardoor biobrandstoffen met voedsel concurreren om landbouwgrond. Een recent rapport van de Universiteit van Utrecht laat zien dat inzet van een meer efficiënte landbouw de concurrentie met voedsel sterk kan doen verminderen en regionaal zelfs kan voorkomen. Maatregelen zijn het vergroten van de opbrengst per hectare door het gebruik van betere rassen, het telen van gewassen op onbenut land en het toepassen van de delen van de gewassen als diervoeder.

De oliën- en vettenindustrie, bij uitstek de leverancier van natuurlijke grondstoffen die gevat kunnen worden onder de term biomassa, werkt continu aan innovatie die het mogelijk maakt om haar grondstoffen zo hoog mogelijk te verwaarden. De sector realiseert zich dat de inzet van deze biomassa niet de enige oplossing is voor het energievraagstuk. Dat is daarvoor te groot. Maar biomassa kan, binnen de randvoorwaarde van duurzaamheid, wel een belangrijke bijdrage leveren. De weg daarvoor is ingezet en wat de industrie daarbij nodig heeft is een consistent overheidsbeleid.

Klik hier voor de gehele reactie van MVO op het KNAW-rapport.

 

Laatst gewijzigd: 16 januari 2015