2 december 2016

MVO Position on Amnesty International report entitled: “The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names”.

MVO - the Netherlands Oils and Fats industry welcomes the report issued by Amnesty International this week: “The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names”. We share Amnesty’s emphasis that human and labour rights in palm oil production must be respected and acknowledge the concerns and findings reported. We also encourage the actions already taken to address and solve the issues described.

The Dutch palm oil industry has always had a leading role in stimulating and supporting sustainable palm oil. In 2010, MVO initiated the ‘Task Force Sustainable Palm Oil’, the first national commitment to use 100% sustainable palm oil. Together with IDH, The Sustainable Trade Initiative, MVO also launched the ‘European Sustainable Palm Oil’ project to work towards 100% sustainable palm oil in Europe in 2020.

MVO will continue to stress the importance of human and labour rights as key principles of sustainable palm oil production in certification standards and in its dialogues with all relevant stakeholders.

The issues and challenges described by Amnesty International are complex and can only be resolved by the combined efforts of palm oil producers, manufacturers, civil society organisations and governments. MVO emphasizes this collaborative approach that is needed to make the production of palm oil more sustainable.

 

MVO - de ketenorganisatie van oliën en vetten heeft met interesse kennisgenomen van het deze week verschenen rapport van Amnesty International: “The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names”. Wij delen Amnesty’s mening dat mensen- en werknemersrechten bij de productie van palmolie gerespecteerd moeten worden en erkennen de zorgen en bevindingen in het rapport. Wij zijn blij met de maatregelen die zijn genomen om deze problemen op te lossen.

De Nederlandse palmolie industrie heeft altijd een leidende rol genomen bij het stimuleren en ondersteunen van duurzame palmolie. In 2010 initieerde MVO de ‘Task Force Sustainable Palm Oil’, het eerste nationale commitment voor 100% duurzame palmolie. Samen met IDH, The Sustainable Trade Initiative, lanceerde MVO ook het ‘European Sustainable Palm Oil’ project voor 100% duurzame palmolie in Europa in 2020.

MVO zal het belang van mensen- en werknemersrechten blijven benadrukken als belangrijk principe bij de productie van duurzame palmolie in certificeringsstandaarden en in haar contacten met alle relevante partijen. De bevindingen en uitdagingen beschreven door Amnesty International zijn complex en kunnen alleen in samenwerking met palmolieproducenten, fabrikanten, maatschappelijke organisaties en overheden worden opgelost. MVO onderstreept het belang van de samenwerking die nodig om de productie van palmolie duurzamer te maken.

For the report by Amnesty International click here
For the Wilmar news release click here
For the RSPO response click here

For more information please contact/voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Frans Claassen, Managing Director MVO claassen@mvo.nl / +31 79 363 4365.

Laatst gewijzigd: 2 december 2016