21 maart 2018

MVO-reactie op CBS-cijfers invoer palmolie

Op 19 maart 2018 bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorlopige handelscijfers naar buiten van de Nederlandse invoer van palmolie. Het CBS verbond daaraan de conclusie dat na jaren van afname de Nederlandse invoer van palmolie in 2017 weer was toegenomen. Het CBS zet de lezer hiermee op het verkeerde been, vindt MVO.

In de inleidende alinea van de CBS-berichtgeving over de invoer van palmolie valt een aantal zaken op:

1. De stijging wordt door het CBS allereerst uitgedrukt in waarde (euro) en vreemd genoeg niet in het statistisch veel zuiverder volume/hoeveelheid. Palmolie is immers een commodity. Commodities worden gekenmerkt door grote prijsschommelingen. Ter indicatie, in de periode juli 2015 - februari 2018 schommelde de Indonesische maandelijkse referentieprijs voor ruwe palmolie tussen de 529.51 US-dollar per ton en 825.90 US-dollar per ton. De 22%- stijging waarover het CBS bericht, wordt in belangrijke mate bepaald door de hogere prijs van palmolie in 2017. Als we kijken naar het volume dat in 2017 werd geïmporteerd en wij vergelijken dit met het volume in 2016 kunnen we vaststellen dat er sprake is van een reële stijging met circa 12% (significant lager dan de genoemde 22%).

2. Verder bericht het CBS “Na jaren van afname is de Nederlandse invoer van palmolie in 2017 weer toegenomen”. Als we de Nederlandse invoer van palmolie uit derde landen in de afgelopen vijf jaar onder de loep nemen (zie hieronder), kunnen we vaststellen dat – binnen de gebruikelijke bandbreedtes - 2016 een “daljaar” was en 2013 een “piekjaar” betekende. De overige drie jaren in deze reeks zijn vergelijkbaar, d.w.z. maximale afwijking <3%. Sterker nog, het Nederlandse invoervolume van palmolie was in 2017 vrijwel precies het gemiddelde niveau van de afgelopen vijf jaar. Kortom het CBS zet de geïnteresseerde lezer met deze informatie wel erg op het verkeerde been. Dit laatste wordt feitelijk ook bevestigd als in de CBS-grafiek wordt geselecteerd op hoeveelheid (en niet op waarde).

Nederlandse invoer van palmolie uit derde landen:
2013: 2,90 miljoen ton
2014: 2,46 miljoen ton
2015: 2,45 miljoen ton
2016: 2,24 miljoen ton
2017: 2,52 miljoen ton
5-jaar gemiddelde: 2,51 miljoen ton

Het vertekende beeld dat CBS in de eerste grafiek heeft gecreëerd door vooral in te zoomen op de waarde levert een vergelijkbaar vertekend beeld op bij de grafiek die informatie verstrekt over de landen van herkomst waar i.t.t. de meer algemene grafiek alleen op waarde en niet op hoeveelheid/volume kan worden geselecteerd.

3. Waar CBS spreekt over “palmoliefracties” had dit “bewerkte palmolie” moeten zijn. Het betreft hier namelijk de code 1511.90 die zowel geraffineerde en gefractioneerde palmolie omvat. Het CBS heeft in zijn berichtgeving ook palmpitvet (HS-goederencode 1513.21 en 1513.29) betrokken. In 2017 bedroeg de NL-invoer van palmpitvet uit derde landen in totaal 194.613 ton (tegen 190.715 ton in 2016). De stijging in 2017 ten opzichte van 2016 was dus 2%. Palmpitvet is een totaal ander product dan palmolie, met een veel hoger prijsniveau dan palmolie en ook wezenlijk andere toepassingen. Palmpitvet is vanwege de vetzuursamenstelling eerder vergelijkbaar met kokosolie dan met palmolie.

Laatst gewijzigd: 21 maart 2018